Koen Feremans

Advocaat

Expert sociaal recht

Doel

Wat doet LEX@Work voor u?

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het sociaal recht, biedt LEX@Work juridische ondersteuning en begeleiding inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

LEX@Work geeft een helder, begrijpelijk en praktisch advies en vertaalt het soms ingewikkelde kluwen van wetgeving op maat, rekening houdend met de specifieke context waarin de vraag zich stelt of de problematiek zich voordoet.

In de eerste plaats helpt LEX@Work u in het voorkomen van gerechtelijke procedures. Wanneer een juridische procedure voor de rechtbank onvermijdelijk zou zijn, helpt LEX@Work uw juridische belangen te verdedigen.

Alvast volgende tip: informeer u vooraf...
Zo vermijdt u als werkgever of werknemer bij ogenschijnlijk zelfs eenvoudige handelingen, verregaande, soms ook dure, gevolgen.